Aan dit nieuwsbericht zijn de volgende thema's toegekend: Organisatie van de zorg

Blog Annemiek Goris: "Moedige leiders"

03 juni 2010

`Er is politieke moed nodig om de rug recht te houden´, zei Eelke van der Veen bij het strategisch zorgdebat van de RVZ. ´Politici kunnen daar steun bij gebruiken van leiders uit de gezondheidssector.´ Nu is Eelke van der Veen niet alleen politicus, maar ook voorzitter van de Adviesraad van STG/ Health Management Forum. Hij agendeerde daarmee moedig leiderschap als centraal thema voor ons netwerk in 2010. Want waar zijn de moedige leiders in de gezondheidsector die toekomstgericht willen kijken naar de bezuinigingsopgave. Die durven te kiezen en mislukken. Die niet afhankelijk zijn van de politiek. Die leiders zijn van groot belang voor de sector. Die willen we kennen. Die willen we ruimte geven.

Binnen het HMF bestuurdersnetwerk zijn enkele spelers naar voren gekomen die zich hebben verbonden aan het thema moedig leiderschap voor de toekomst. Er zijn drie koppels: Dik Hermans en Guus Bannenberg,  Marianne Donker en José Manshanden, en Bert Groot Roessink en Jan Mol. Zij hebben in maart 2010 drie kansen voor de toekomst van de zorg beetgepakt en proberen hierop dit jaar het bestuurdersnetwerk in beweging te krijgen. Zij nodigen u uit om mee te doen als teamplayers die graag kennis willen delen en ruimte geven aan creativiteit. Om met elkaar de toekomst te sturen en creëren. Dat is een hele klus, met risico´s die vragen om doorzettingsvermogen, leiderschap, moed en ruimte. Ik zie het eigenlijk als expedities waar zij de trekkers van zijn. Waar sherpa´s en dragers nodig zijn om de top te kunnen halen. U dus ook! 

De trekkersgroep verdient een podium. Zij krijgen dat podium met dit blog, in de nieuwsbrief 21, het tijdschrift Health Management Forum, op trendconferenties en op 14 oktober bij het Toekomstforum. STG/HMF bouwt hun podium op, maar kan dit natuurlijk veel beter als u als netwerkpartijen meebouwt, een steentje bijdraagt. We leven in een tijdperk van connectivity. Haak daarom aan, en bouw mee door ook in uw bladen en bijeenkomsten aandacht aan hen te schenken. Bouw mee, bied hen podia waar u kunt. Zo ontstaat groeiende aandacht; binnen HMF, in de brede zorg, en wie weet ook daarbuiten, in de hele samenleving.

Moedig leiderschap is een levend thema waarop veel mensen reageren. Het roept beelden op, verlangens en ontzag. Het is anders, meer dan ondernemerschap. Leiderschap pakt de verantwoordelijkheid voor de lange termijn op. In een complexe wereld met veel onzekerheden, is daar moed voor nodig. De trekkers in het HMF netwerk zetten zich in voor  fundamentele veranderingen, om de toekomst van onze sector te kantelen van kostenpost naar maatschappelijke baten. Werken aan kansen die de focus op gezondheid en gedrag zetten in plaats van ziekte en zorg, in de woorden van Rien Meijerink.

Koestert de zorgsector moedige leiders. Zorgvisie en Skipr hebben hun ´top zoveel´ lijstjes. Maar die lijstjes laten vooral zien wie het meest invloedrijk zijn of de meeste omzet draaien. Dat roept bij mij de vraag op of de meest invloedrijke bestuurders uit, zeg de Skipr top 99, ook moedige leiders zijn. Ik hoor hierop graag uw mening! Uw antwoorden worden gebruikt voor het volgend nummer van het tijdschrift Health Management Forum.

Annemiek Goris

[ 03 - 06 - 2010 ]


> Geef uw reactie